PROVA AABRF GRATIS UNDER 2024

ANALYSVERKTYGET FÖR KVALITETSSÄKRING & VERKSAMHETSUTVECKLING

VI HJÄLPER ER ATT FÅ EN MER ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING

 • NI FÅR EN BRA HELHETSBILD AV VERKSAMHETEN
 • NI KAN AGERA MER AFFÄRSMÄSSIGT
 • NI KAN FÅ EN BÄTTRE EKONOMI OCH
 • NI KAN GÖRA ERA EGNA NYCKELTALSANALYSER
 • ERA BOSTADSRÄTTER KAN ÖKA I VÄRDE

HUR ATTRAKTIV ÄR ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING IDAG?

BÖRJA MED ATT GÖRA - SNABBTEST BRF - HÄR!

Bostadsköparna blir alltmer kunniga på att undersöka bostadsrättsföreningen innan ett köp. Med denna tjänst så hjälper vi styrelsen att se på föreningen, utifrån en köpares perspektiv. Vi lyfter här fram 16 viktiga frågor för styrelsen att besvara för att se vilken attraktivitetsgrad er bostadsrättsförening har idag? Ni får detta som en kodad och klar excelfil, tillsammans med ett 4-sidigt textmaterial för hur man enkelt och snabbt kan formulera och implementera en vision, verksamhetsidé och olika mål i en bostadsrättsförening. Ni får denna tjänst även ett bra stöd för att välja rätt värdehöjande åtgärder för er förening.

Pris endast 1 500 kr (ex. moms)


KOMMENTAR OM AABRF AV EN STYRELSELEDAMOT


Årsredovisningens resultat och balansräkning förstår jag inte riktigt så bra. Men med analysen av vår bostadsrättsförening som vi gjorde med AAbrf.se så kunde vi analysera vår bostadsrättsförening utan att blanda in externa konsulter till dyra kostnader. Vi tyckte att utfallet av våra svar var både enkel och intressant att läsa och vi kunde förstå hur föreningens verksamhet kommer att utvecklas framöver om vi inte gör något. Vi ska nu upprätta en tydlig ”att göra lista” enligt en prioriteringsordning av analysen med fokus på värdeskapande. Denna enkla och tydliga informationstjänst borde alla bostadsrättsföreningars styrelser och förvaltare ha! Glöm inte att göra Snabbtest Brf

aabrf attraktiv bostadsrättsförening

MED AABRF KAN NI BLI BÄST

 • Med AAbrf.se får styrelsen en bra och tydlig bild av hur bostadsrättsföreningen mår idag
 • Med AAbrf.se får styrelsen ett mycket bra verktyg för egen analys och styrning av hela bostadsrättsföreningen
 • Med AAbrf.se får styrelsen en tydlig bild om var det finns konkreta förbättringar att göra i verksamheten
 • Med AAbrf.se får styrelsen ett mycket tids&kostnadseffektivt utbildnings- och informationsverktyg
 • AAbrf.se lyfter upp viktiga frågor som styrelsen löpande bör utvärdera, åtgärda och bocka av
 • Med AAbrf.se får styrelsen ett mer affärsmässigt agerande och möjligheter till en bättre ekonomi, lägre årsavgifter och en bättre värdeutveckling på bostadsrättsföreningens bostadsrätter
 • AAbrf.se skapar snabbt en bostadsrättsförening som kan erbjuda ett mer attraktivt boende för era medlemmar och bostadsrättsköpare i ert område samt förenkla marknadsföringen för mäklare och analysen för banker, förvaltare och revisorer

MED AABRF FÅR NI HJÄLP MED ALLT DETTA OCH SNART MER

aabrf nulägesanalys brf

NULÄGESANALYS

AAbrf.se hjälper styrelsen att utforma relevant, enkel och tydlig information om hur er verksamhet ser ut i dag och hur den sannolikt kommer att utvecklas framöver. Detta material anpassas sedan efter både ert och era olika intressentgruppers behov av information om föreningens framtida utveckling.

aabrf kvalitet bostadsrätt

KVALITETSSÄKRING

AAbrf.se ger styrelsen, valberedning och förvaltaren ett mycket bra kompetensstöd. Syftet är att ni ska kunna agera mer affärsmässigt, utifrån faktabaserade beslut. ni kan därmed minimera er egen arbetstid samt risken för att drabbas av onödiga kostnader, problem och juridiska tvister.


aabrf nyckeltal brf

VÄRDESKAPANDE

AAbrf.se hjälper styrelsen med att få önskvärd kvalitet i hela er verksamhet.

Syftet är att öka insikten om helheten och sänka era kostnader och på så sätt skapa bästa möjliga prisutveckling på era bostadsrätter. Med en genomtänkt planering och en bra ekonomistyrning blir föreningen mer attraktiv att både

bo i och investera i.

HAR ÖVER 15 ÅRS ERFARENHET AV ATT

ANALYSERA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

AAbrf.se vänder sig till både styrelser och till bostadsrättsförvaltare och andra aktörer som vill ha ett enkelt, tydligt och bra stöd för att skapa en mer attraktiv, trygg och hållbar bostadsrättsförening över tiden samt få och ge bra information om bostadsrättsföreningens sannolika utveckling vid förändringar inom styrelsens ledamöter och mot marknaden. Med hjälp av tjänsten AAbrf.se kan ni bli betydligt mer effektiva och fokusera på att göra rätt saker, i rätt ordning, till lägre kostnad och med mindre tid.

AABRF ÄR BÅDE ENKELT, PRISVÄRT & KUL

Med tjänsten AAbrf.se är det både enkelt och kul att testa den egna bostadsrättsföreningen för att sedan upprätta en konkret handlingsplan och på ett tidseffektivt sätt agera för att både kvalitetssäkra och värdeutveckla er bostadsrättsförening. Till att få just den kvalitetsnivå som ni själva önskar uppnå på både kort och lång sikt.